Vzdělání:

2001-2004 Univerzita Karlova Praha, 3. lékařská fakulta, Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie</p>

 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu od 2006

 

 Pracovní praxe:

od 2/2017 FyzioTerPa, Rokycany - vlastní soukromá praxe 

od 2/2017 SVR - společnost pro vývojovou rehabilitaci o.p.s. -domácí terapie

2012-2017 RCR léčebná rehabilitace, s.r.o.,  Rokycany - individuální terapie na ambulatním oddělení

                                                                              - skupinová cvičení v bazénu 

                                                                              - skupinová cvičení s dětmi ve věku 6-16 let

2004-2005  Domov Harmonie Mirošov - individuální terapie na lůžkovém oddělení

                                                      - skupinová cvičení pro seniory         

 

Odborné kurzy a semináře

Spiraldynamik Basic (Lenka Kazmarová, Praha)

Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (FZS ZČU Plzeň, Bc. Vlasta Bezvodová

Komplexní péče o pacienty s CMP (FN Plzeň)

Seminář kineziotaping (Petr Maroušek, Dis,PT,CTI)

Kurz pro maséry - Dornova metoda + Breussova masáž